Hem

Kinesisk Medicin

 

Jag använder mig av den traditionella kinesiska medicinens ursprungliga behandlingsmetod med nålar och även med ett infraljus, Qi-terapi. Infraljuset är en helt smärtfri behandling som görs i kombination med nålarna för att uppnå bästa effekt.

 

Kinesisk medicin baserar sig på att det finns punkter utmed hela kroppen och att dessa bildar ett nätverk. Nätverket är kopplat till kroppens organ och vävnader och punkterna löper längst meridianer, linjer, utmed hela kroppen. Genom att stimulera punkterna, med nålar eller ljus, kan obalanser rättas till i kroppen, och vi får ett fritt flöde av energi.

 

 

Vad händer i kroppen

 

För att vi ska må bra måste både kropp och sinne vara i balans. Kinesisk medicin behandlar hela människan och syftar till att uppnå balans i kropp och själ, ett fritt flöde i kroppen.

 

Alla smärtor vi upplever är signaler om att det finns ett stopp i det fria flödet. Även när humöret låser sig och vi inte förmår att förändra vårt sätt att reagera, så är det ett stopp i flödet.

 

Ingen del av kroppen isoleras, utan hela kroppen balanseras. Nålarna ska helst inte kännas, men vissa punkter är känsligare än andra, varför en del stick kan upplevas som ett obehag.

 

Vad kan behandlas

 

Jag ser jag till hela individen och även till dess livssituation. Är kroppen och sinnet i balans, då mår människan bra. Även om jag inte kan hantera yttre omständigheter så kan personen få hjälp med att kunna ha orka att hantera det som annars kan vara svårt att skydda sig från.

 

Med hjälp av kombinationen akupunktur och Qi-terapi kan jag behandla olika obalanser i kroppen.

 

Bland annat allergier, acne, trötthet, värk, gikt och nedstämdhet. Även specifika åkommer så som frosen shoulder, depression och hälsporre.

 

.

Copyright © All Rights Reserved